Ostutingimused

Le Parade Equestrian e-poe müügitingimused

Kehtivad alates …

 

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Veebipoe www.leparade.com (edaspidi e-pood) omanik ja kaupade müüja on Kalle Randviir FIE (edaspidi müüja), registrikoodiga 11819708, asukohaga Uueda, Leevre küla, Märjamaa vald Raplamaa 78112, Eesti.

1.2. Käesolevad e-poe müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad kaupade ostmisel e-poest internetiaadressilt http://www.leparade.com. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil: www.leparade.com. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.4. Müüja ja kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse lisaks tingimustele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

2. KAUBA- JA HINNAINFO

2.1.E-poes kuvatud kaubad on kas laos olemas või ettetellitavad kauba juures näidatud tarneaja jooksul. 

2.2. Teave kauba kohta on esitatud e-poes vahetult kauba juures. Kuvatud pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust kaubast.

2.3. E-poes müüdavate kaupade hinnad on märgitud kaupade juurde. Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.4. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui hindu on muudetud pärast kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, tarnib müüja kaubad tellimuse esitamise hetkel kehtinud hindadega (erandiks on juhtumid, mil kauba hind on e-poes ilmse eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.). Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist. 

2.5. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kliendi asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. 

2.6. Tellimuse maksumusele võib lisanduda panga teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule, mille tasumise eest vastutab klient.

 

3.TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud kaubad ostukorvi. 

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad (perekonnanimi, eesnimi, telefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, sh postiindeks) ning valida sobiv kaupade kättetoimetamise viis. 

3.3.Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.   

3.4. Klient kinnitab ostukorvis sisalduva tellimuse. Tellimuse kinnitamise järgselt edastatakse kliendi e-posti aadressile arve ning klient tasub kauba eest pangaülekandega. Klient kontrollib enne makse tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

3.5. Juhul kui klient pole saanud tellimuse kinnitamise järgselt arvet e-posti aadressile, palume ühendust võtta müüjaga e-posti aadressil tellimused.leparade@gmail.com 

3.6. Müügileping müüja ja kliendi vahel jõustub alates tasumisele kuuluva summa tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel kliendi antud kontaktandmete kaudu ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. Kliendi nõusolekul võib müüja tasutud raha tagastamise asemel asendada kauba samaväärse teise kaubaga, mis on sama hinna ja kvaliteediga.

 

4. TARNEAEGA JA KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kaupu tarnitakse Euroopa Liidu piires.

4.2. Võimalikud kauba kättesaamise viisid on Omniva või DPD Pickup pakiautomaat või ise järgitulek. 

4.3. Juhul kui kaup on laos, on kaup saatmiseks või järgitulekuks valmis 2 tööpäeva jooksul. Juhul kui kaup on ettetellitav, on  kaup saatmiseks või järgitulekuks valmis 10 kalendripäeva jooksul. 

4.4. Kui klient tuleb kaubale ise järgi, võtab müüja kliendiga ühendust kui kaup on järgitulekuks valmis vastavalt punktile 4.3 ning lepitakse kokku sobilik kaubale järgituleku aeg ja koht. Kauba üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud kliendile isikut tõendava dokumendi alusel. 

4.5. Kui klient on valinud kättesaamiseks Omniva või muu kulleriteenuse, lisandub punktis 4.3 nimetatud ajale kullerteenuse pakkuja tavapärane kättetoimetamise aeg. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti laos oleva kauba puhul 3-7 tööpäeva ning ettetellitava kauba puhul 5-21 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. 

4.6. Kulleri poolt kohaletoimetatav kaup tarnitakse kulleriga kliendi poolt märgitud aadressile. Kauba üleandmise täpse aja lepib kuller kliendiga eelnevalt telefoni teel kokku. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.7. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud tellimuse vormistamisel kättesaamisviisi valiku juures. 

4.8. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama pakendi ettevaatlikult, pakendit ja kaupu kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk pakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel punkti 5 alusel alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Juhul, kui pakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.9. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

4.10. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle kliendile.

 

5. TAGANEMISÕIGUS

5.1. Tarbijast kliendil on õigus põhjust esitamata müügilepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, v.a kaubal puuduste ilmnemisel (vt pretensioonide esitamise õigus).

5.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik, kes on sõlminud müügilepingu seoses iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega, v.a juhul kui kättesaadud kaup ei vasta tellitule. 

5.3. 14päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on e-poel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. 

5.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vorm on käesolevate tingimuste lisa. Tavanemisavaldus koos arvega tuleb saata müüja e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. 

5.5. Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule. 

5.6. Kaup tuleb tagastada taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitada tõend, et eelnimetatud perioodi jooksul on kaup üle antud posti- või pakiautomaadi teenuse osutajale. 

5.7. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates taganemisavalduse saamisest, kõik lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise kulud. Raha tagastatakse samale arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.

5.8. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni on saanud tõendid, et kaup on tagasi saadetud müüjale, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. 

5.9. Juhul, kui tagastatavat kaupa on rikutud või kahjustatud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

5.10. Müüjal on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda kliendilt kaup tagasi või keelduda kauba tarnimisest, kui kauba hind e-poes on ilmse eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

6.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Klient annab nõusoleku ning müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks Kalle Randviir FIE.

6.2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse müüja kliendiregistrisse. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi, telefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress,  tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe tingimustega nõustumine. 

6.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

6.3.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine, sh kauba saatmine kliendile;

6.3.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

6.3.3. kliendi päringutele vastamine;

6.3.4. õigustatud huvi;

6.3.5. tarbijaharjumuste uurimine;

6.3.6. müügistatistika koostamine;

6.3.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

6.4. Klient annab müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi ja uudiskirju tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile juhul, kui klient on märkinud vastava nõusoleku linnukesega ära vastavas aknas tellimuse esitamise lehel. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest müügipakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest müüjale teada e-posti teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.  

6.5. Klient annab müüjale nõusoleku isikuandmeid, mis on vajalikud kauba saatmiseks kliendile, edastada kullerteenust osutavatele ettevõtetele. 

6.6. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6.7. E-poes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

6.8. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt müüja e-posti aadressile tellimused.leparade@gmail.com Kliendi taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

6.9. Juhul, kui klient leiab, et müüja rikub isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda müüja poole e-posti aadressil tellimused.leparade@gmail.com , Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

7.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva puuduse eest kui puudus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal kliendile, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Tarbijamüügi puhul vastutab müüja kauba puuduse eest kui see ilmneb 2 aasta jooksul alates kauba tarbijale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba tarbijale  üleandmise päevast ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega. Vastava eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.

7.2. Klient peab teatama kauba puudusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba puudusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijale peab  teatama kauba puudusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai puudusest teada.

7.3. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti aadressile tellimused.leparade@gmail.com. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kättetoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.6. Kui kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, müüja esmajärgus parandab või asendab puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud, sh kättetoimetamiskulud. 

7.7. Müüja vastutus kliendi ees piirdub kauba ostuhinna ja kättetoimetamiskuludega. 

7.8. Klient vastutab tingimuste, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tingitud otsese varalise kahju eest müüjale, teistele klientidele ja kolmandatele isikutele. 

7.8.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Harju Maakohtusse. Samuti on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitse  ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Lisaks on tarbijatele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Klient kohustub kasutama e-poe teenust kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja heade tavadega.

8.2. Müügitingimustega tutvumine on kliendile kohustuslik ning tellimuse kinnitamisega, sh märkides  linnukese vastavasse aknasse “Nõustun Le Parade Equestrian e-poe müügitingimustega”,  kinnitab klient müügitingimustega tutvumist. 

8.2. Klient vastutab ise kõikide e-poe kasutamiseks vajalike seadmete, tarkvara, andmeside olemasolu ning nendega seotud kulutuste eest.